Stappenplan bij Bewindvoering

Wanneer u de leeftijd van 18 jaar bereikt dan mag u volgens de wet zelf keuzes maken. Het komt voor, om uiteenlopende redenen, da u daar moeite mee heeft en geholpen moet worden. Een bewindvoerder  vertegenwoordigt  u op verschillende vlakken betreft u financiën en maakt financiële keuzes. U kunt dan niet meer zomaar over uw financiën beschikken, maar u moet dan eerst overleggen met uw bewindvoerder van bewindvoering Ede

Hoe wordt het geregeld?
Er wordt een schriftelijk verzoek tot onderbewindstelling gedaan bij de rechtbank. Bent u inwoner van de gemeente Ede? Dan wordt dit verzoek ingediend bij de rechtbank Zutphen. Wanneer u niet in staat bent of die beslissing niet kunt nemen, is het mogelijk dat een familielid het verzoek indient. De kantonrechter behandelt het verzoek en zal vervolgens een bewind uitspreken en de beschikking afgeven per post. Dit wordt zowel aan u en de bewindvoerder van bewindvoering Ede gestuurd.

Bewind bij Bewindvoering Ede, en dan?
De bewindvoerder van Bewindvoering Ede maakt een beschrijving van uw financiële toestand van aanvang van het bewind. De bewindvoerder van Bewindvoering Ede is wettelijk verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de Rechter over uw financiën. Als u tijdens het uitspreken van het bewind dat u dit zelf kunt, krijgt ook u de verantwoording voor goedkeuring. Soms is er sprake van schulden. De bewindvoerder zoekt samen met u naar een oplossing voor die schulden.

Is het eindig?

Bewindvoering wordt uitgesproken voor onbepaalde tijd. Wanneer de bewindvoerder, uzelf en de Rechter van mening is dat de bewindvoering niet meer noodzakelijk is. Dan kun u samen met uw bewindvoerder een verzoek tot opheffing van de onderbewindstelling in dienen. Het kan ook zijn dat er redelijkerwijs wordt afgebouwd, en u de zelfstandigheid weer terug krijgt.

Denkt u dat onder bewind staan een passende oplossing is voor u? Kijk dan op ons aanvraag formulier, of bel ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.