Opgelicht door Gerechtsdeurwaarder

Recentelijk is in het nieuw voorgekomen dat een aantal mensen zijn opgelicht door gerechtsdeurwaarder-kantoor BSR. Dit is natuurlijk een groot probleem voor degene die dit ondervonden hebben, vaak toch al de mensen in de samenleving die het niet ruim hebben. De grote vraag blijft hoe dit had kunnen gebeuren, en hoe is de toezicht op de gerechtsdeurwaarders? Buiten dat om wat kunt u hiertegen doen. Hieronder hebben wij een gedeelte genoteerd uit het nieuwsbericht.

BSR bracht schuldenaars vaak meer kosten in rekening dan toegestaan: van een tientje tot enkele honderden euro’s. De kans is groot dat de gedupeerden dit geld nooit meer terug zien. De PvdA vindt dat de getroffenen zo veel mogelijk gecompenseerd dienen te worden.

Door financieel wanbeleid had BSR vorig jaar een tekort van zo’n 3 miljoen euro op de rekening waarop schuldenaars geld voor de schuldeisers stortten.

Het gerechtsdeurwaarderskantoor met vestigingen Rotterdam en Den Haag inde onder meer niet betaalde woninghuur en openstaande rekeningen voor bedrijven. – Rtv Rijnmond

Toezicht op gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders, zoals aangegeven in de naam, zijn soort van ambtenaren. Zij staan binnen het recht om een schuld te innen, hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het innemen van de boedel, loonbeslag en bankbeslag. Een incassobureau mag alleen additionele kosten vragen voor het innen van het geld, maar niet goederen invorderen. Hou wel rekening dat sommige incassobureau’s ook gerechtsdeurwaarders zijn.

Hoe komt u er achter dat u opgelicht wordt door de deurwaarder? Bekijk altijd de beschikking van de deurwaarder goed, en lees deze goed door. Het kan zo maar zijn dat er fouten in staan, wanneer dit het geval is kan u erg sterk staan. Bij onze bewindvoering zorgen wij er goed voor dat alle betalingen goed kloppen. Hierdoor wordt de kans erg verlaagd dat er wat mis gaat. Wanneer u denkt dat het niet klopt kunt u altijd een klacht indienen bij het deurwaarders kantoor of de branchevereniging.