Mogelijkheden en onmogelijkheden

Wanneer een cliënt geen inkomen heeft kan de bewindvoerder niet doen in het betalen van de vaste lasten en bied weinig mogelijkheden.  Het generen van inkomen heeft op dat moment de grootste prioriteit voor de onderbewindgestelde. De bewindvoerder draagt zorgt dat u, als cliënt van bewindvoering Ede, eventuele toeslagen aanvraagt ten behoeven van uw inkomen en op deze manier de schade zoveel mogelijk proberen te beperken. Er doen zich gelukkig ook situaties voor waarin geen sprake is van een schuldensituatie. Ook in deze gevallen draagt de bewindvoerder zorg dat u de toeslagen van bijvoorbeeld de belastingdienst ontvangt. Wanneer u als cliënt voldoende inkomen heeft en zelf kunt sparen is dit een uitzonderlijke, maar voor u prettige situatie.

Onze mogelijkheden

Hoewel de bewindvoerder niet alle problemen kan oplossen  kan er wel samen met u gekeken worden op welke manier de problemen opgelost kunnen worden. In praktijk betekend dit dat er contact gezocht dient te worden met de schuldhulpverlening. De beschermingsbewindvoerder is namelijk geen schuldhulpverlener. De taak van de beschermingsbewindvoerder richt zich er op om te zorgen dat uw vaste lasten worden betaald, indien er voldoende inkomen is, de beslagvrije voet te bewaken wanneer er sprake is van beslaglegging en het aanvragen van bijvoorbeeld belastingtoeslagen, bijzondere bijstand en andere minimaregelingen.

Wanneer er beslag wordt gelegd door een schuldeiser dan dient de beschermingsbewindvoerder de beslagvrije voet te bewaken. Dit houdt in dat wanneer deze te laag is vastgesteld daar actie op wordt ondernomen. Helaas is het op dit moment nog zo dat de beslagvrije voet er niet voor zorgt dat u alle vaste maandelijkse lasten kunt voldoen.  In praktijk betekend dit dat uw schulden verder oplopen met alle gevolgen van dien.  Het bewaken van deze beslag vrije voet behoord tot de reguliere taken van de beschermingsbewindvoerder. Uiteindelijk komt het neer dat wij uw belangen behartigen, dit is onze taak.