Opgelicht door Gerechtsdeurwaarder

Opgelicht door Gerechtsdeurwaarder

Recentelijk is in het nieuw voorgekomen dat een aantal mensen zijn opgelicht door gerechtsdeurwaarder-kantoor BSR. Dit is natuurlijk een groot probleem voor degene die dit ondervonden hebben, vaak toch al de mensen in de samenleving die het niet ruim hebben. De grote vraag blijft hoe dit had kunnen gebeuren, en hoe is de toezicht op […]

Mogelijkheden en onmogelijkheden

Mogelijkheden en onmogelijkheden

Wanneer een cliënt geen inkomen heeft kan de bewindvoerder niet doen in het betalen van de vaste lasten en bied weinig mogelijkheden.  Het generen van inkomen heeft op dat moment de grootste prioriteit voor de onderbewindgestelde. De bewindvoerder draagt zorgt dat u, als cliënt van bewindvoering Ede, eventuele toeslagen aanvraagt ten behoeven van uw inkomen […]

Hoe maak ik een budgetplan?

Hoe maak ik een budgetplan?

Bewindvoering Ede merkt in praktijk dat veel mensen het als lastig ervaren om een huishoudbudget op te maken voor zichzelf. Budgetteren is namelijk iets wat kennis, overzicht in inkomsten en uitgaven en inzicht behelst. Daarnaast is het belangrijk dat je prioriteiten kunt stellen en je daar dan ook aan houdt. Bewindvoering Ede heeft door zijn […]

Een goede samenwerking met de Bewindvoerder

Een goede samenwerking met de Bewindvoerder

Een bewindvoerder heeft vele taken, maar de belangrijkste taak is toch de belangen behartigen van u. Het uiteindelijke doel van beschermingsbewind is u beschermen. Soms kan dat ook inhouden dat de financien tegen u beschermd moeten worden. Om een duidelijke uitleg te geven van de taken hebben wij hierover een blog geschreven zodat u een […]

Executie maatregelen schuldeisers

Executie maatregelen schuldeisers

Wanneer u te maken krijgt met schuldeisers kan het voorkomen date r executiemaatregelen getroffen zullen worden. In totaal zijn er drie soorten executie maatregelen, dit zijn de volgende: Bankbeslag Boedel beslag Loonbeslag Elk van deze vorderingen hebben zo de eigen kenmerken. Wanneer een vordering wordt aangezegd wordt er niet direct gespecificeerd welke van de drie […]

Stappenplan bij Bewindvoering

Stappenplan bij Bewindvoering

Wanneer u de leeftijd van 18 jaar bereikt dan mag u volgens de wet zelf keuzes maken. Het komt voor, om uiteenlopende redenen, da u daar moeite mee heeft en geholpen moet worden. Een bewindvoerder  vertegenwoordigt  u op verschillende vlakken betreft u financiën en maakt financiële keuzes. U kunt dan niet meer zomaar over uw […]