Mogelijkheden en onmogelijkheden

Mogelijkheden en onmogelijkheden

Wanneer een cliënt geen inkomen heeft kan de bewindvoerder niet doen in het betalen van de vaste lasten en bied weinig mogelijkheden.  Het generen van inkomen heeft op dat moment de grootste prioriteit voor de onderbewindgestelde. De bewindvoerder draagt zorgt dat u, als cliënt van bewindvoering Ede, eventuele toeslagen aanvraagt ten behoeven van uw inkomen […]